Nieuws uit het jeugdveld

Gemeente is vaker verwijzer naar jeugdhulp

Kinderen en jongeren die jeugdhulp nodig hebben, worden steeds meer via gemeenten verwezen. Het eerste halfjaar van 2016 gaat het om een kwart van de jeugdhulpcliënten, blijkt uit cijfers van het CBS.

In de eerste helft van 2015 kwam nog maar 12 procent van de verwijzingen via de gemeente. Daaronder vallen kinderen en jongeren die bij de jeugdhulp terechtkomen via een gemeentelijk wijkteam, de school of de politie. Ook de verwijzing via een jeugdarts of gespecialiseerde arts is toegenomen, van 6,9 naar 12,5 procent. De huisarts verwijst nog altijd het meest naar de jeugdhulp, zo'n 40 procent van de cliënten.

In de eerste zes maanden van 2016 kregen 287.000 kinderen en jongeren een vorm van jeugdhulp, 169.000 jongens en 118.000 meisje. Het gaat om 6,5 procent van de kinderen en jongeren tot 23 jaar, ongeveer even veel als in de eerste heft van 2015. Ongeveer 13.000 mensen maakten gebruik van een persoonsgebonden budget en huurden daarmee zelf hulp in. Vrijwel alle andere hulp wordt verleend via een door de gemeente gecontracteerde jeugdhulpverlener. De meeste jongeren die jeugdhulp kregen, hadden dat in 2015 ook al.

Bron: ANP; CBS; Binnenlands Bestuur

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies