Nieuws uit het jeugdveld

Fusie openbare en bijzondere school makkelijker

Het wordt makkelijker voor een openbare en een bijzondere school om te fuseren tot een zogenaamde samenwerkingsschool. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs stuurde op 4 juli het wetsvoorstel 'Samen sterker' naar de Tweede Kamer.

Fusies tussen openbare en bijzondere scholen zijn al mogelijk. Scholen kiezen echter vaak voor een informele samenwerking, vanwege de eisen waaraan scholen bij een fusie moeten voldoen.

Een samenwerkingsschool vormen kan nu alleen als het leerlingenaantal van een school binnen zes jaar onder de opheffingsnorm komt. Schoolbesturen willen vaak eerder samenwerken, voordat de groepen zo klein worden dat de kwaliteit van het onderwijs eronder lijdt. Dat maakt het wetsvoorstel mogelijk.

Fuserende scholen moeten een identiteitscommissie instellen om hun verschillende karakters te waarborgen. In die commissie maken ouders en leerkrachten afspraken over onderwerpen als vieringen en dagopeningen.

Dekker benadrukt dat de samenwerkingsschool een uitzondering moet blijven, bedoeld voor regio's waar de bevolking krimpt.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies