Nieuws uit het jeugdveld

Educatieve opvang voor meeste asielzoekerspeuters

Uit de inventarisatie van het educatief aanbod voor asielzoekerspeuters en peuters met een status door Sardes in opdracht van het ministerie van OCW, blijkt dat de meeste gemeenten educatieve opvang aanbieden. Gemeenten geven aan dat de knelpunten gebrek aan deskundigheid en financiën zijn.

Sardes heeft in opdracht van het ministerie van OCW een inventarisatie uitgevoerd of gemeenten de opvang voor asielzoekerspeuters kan aanbieden en hoe ze de mogelijke taalachterstanden bij de 2- tot 4-jarige asielzoekers en statushouders bestrijden. Twee derde van alle Nederlandse gemeenten deed mee aan de peiling. Van de ondervraagde gemeenten heeft 66 procent te maken met peuters met een status. Daarvan heeft 86  procent een educatief aanbod voor deze groep.

40 procent van de gemeenten ervaart geen knelpunten, een derde geeft aan dat er gebrek is aan financiële middelen en een kwart ondervindt problemen op het gebied van deskundigheid. Een kwart van de gemeenten heeft andere knelpunten ervaren; in de helft van de gevallen gaat dat om communicatie en ouderbetrokkenheid.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies