Nieuws uit het jeugdveld

Drie justitiële jeugdinterventies erkend

De Erkenningscommissie Interventies heeft drie justitiële jeugdinterventies erkend: MDFT, Betere Start en TFCO-A.

Multidimensionele familietherapie (MDFT) is bedoeld voor jongeren van 12 tot 19 jaar met probleemgedrag, zoals middelengebruik en criminaliteit, vaak in combinatie met gedrags- of psychische stoornissen. Waar het gaat om middelengebruik is de interventie volgens de commissie 'effectief volgens sterke aanwijzingen'; wat betreft delinquentie 'effectief volgens eerste aanwijzingen'.

Betere Start is gericht op het voorkomen van recidive bij gedetineerde moeders en latere gedragsproblemen bij hun kinderen. De interventie is 'effectief volgens goede aanwijzingen' bij het verbeteren van het opvoedklimaat en het verminderen van gedragsproblemen. Waar het gaat om het verminderen van delinquentie is de interventie 'goed onderbouwd'.

Treatment Foster Care Oregon-Adolescenten (TFCO-A) is een intensieve behandeling, gecombineerd met plaatsing in een opvoedgezin, voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen, waaronder delinquentie. TFCO-A is volgens de erkenningscommissie 'goed onderbouwd'.

De commissie kan interventies erkennen op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies neemt het Nederlands Jeugdinstituut op in de databank Effectieve jeugdinterventies.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies