Nieuws uit het jeugdveld

'Doorbreek patroon huiselijk geweld met preventie'

Om de vicieuze cirkel te doorbreken van huiselijk geweld van generatie op generatie is een preventieve aanpak van gemeenten voor jongeren en risicogroepen nodig. Dat blijkt uit verkennend onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Atria.

De onderzoekers analyseerden in opdracht van minister Jet Bussemaker van Onderwijs veelbelovende preventiepraktijken gericht op het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen. Ze keken onder meer naar praktijkvoorbeelden in Engeland, Griekenland, Spanje en Zweden om eventueel toe te passen in Nederland.

In Engeland richt het programma Safer Together zich op het versterken van de weerbaarheid van het hele gezin met hulp van een vaste hulpverlener met een geïntegreerde aanpak. In Spanje wordt op scholen met succes voorlichting gegeven over huiselijk geweld. Zweden licht leerlingen in het voorgezet onderwijs en aanstaande vaders voor over genderstereotype patronen.

De komende tijd wordt tijdens werksessies met beleidsmakers en professionals uit verschillende gemeenten een leidraad ontwikkeld.

Bron: Verwey-Jonker Instituut; Metro 6 april 2016

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies