Nieuws uit het jeugdveld

Dekker: Wetgeving passend onderwijs kan zo blijven

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs ziet geen baat in nieuwe wettelijke maatregelen voor het passend onderwijs. Dat maakte hij duidelijk in een algemeen overleg over passend onderwijs in de Tweede Kamer op 10 februari.

Dekker wees er in het debat op dat scholen hun zorgplicht houden, ook als een kind een ontheffing van de leerplicht krijgt. Oudervereniging Balans en onderwijsbond Aob ontvangen veel kritische geluiden over het passend onderwijs. Het is onduidelijk waar de regionale samenwerkingsverbanden de 2,5 miljard euro voor passend onderwijs aan besteden. Ook de PO-Raad heeft daar geen zicht op. Dat duurt waarschijnlijk tot eind 2016, wanneer de samenwerkingsverbanden hun cijfers over het lopend schooljaar hebben gepubliceerd.

De staatssecretaris maakte eveneens bekend dat er geen extra geld komt voor passend onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Het budget voor passend onderwijs moet voldoende zijn, omdat het leerlingaantal terugloopt door de bevolkingskrimp.

Bron: PO-Raad; NOS; Aob

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies