Nieuws uit het jeugdveld

Dekker: 'Geld passend onderwijs moet meer rollen'

Ruim 111 miljoen euro voor passend onderwijs is afgelopen anderhalf jaar ten onrechte niet uitgegeven. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Er zijn samenwerkingsverbanden die meer dan 25 procent van het budget over hebben. Dekker vindt dat veel te fors. 'Dit geld moet echt rollen', stelt hij op de website van OCW. In het primair onderwijs hebben de samenwerkingsverbanden gemiddeld 9 procent van het budget over, in het voortgezet onderwijs is dat 10 procent. De PO-Raad gaat uit van een noodzakelijke buffer van 5 procent.

Dekker heeft de Onderwijsinspectie gevraagd om de reserves met de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden te bespreken. Ook komen er bijeenkomsten voor de samenwerkingsverbanden over het verbeteren van hun jaarverslagen, zodat ze voortaan onderbouwen waar de reserves voor nodig zijn. De samenwerkingsverbanden mogen het overgehouden geld alsnog uitgeven.

Scholen komen nog te vaak hun zorgplicht niet na, aldus Dekker. In het schooljaar 2015-2016 zaten 4.200 kinderen langer dan drie maanden zonder passend aanbod thuis.

Bron: Ministerie OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies