Nieuws uit het jeugdveld

Dekker: Aantal thuiszitters moet sneller omlaag

Het terugdringen van het aantal thuiszitters gaat volgens staatssecretaris Sander Dekker van OCW niet snel genoeg. Dat staat in een brief die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het aantal leerlingen dat vorig schooljaar langer dan vier weken niet naar school is geweest, is ongeveer gelijk aan het aantal van het schooljaar daarvoor. Opvallend is dat het aantal vrijstellingen van de leerplicht is toegenomen. Vorig schooljaar waren dat 5.077 kinderen, tegenover 4.444 in het jaar daarvoor. Dekker maakt zich vooral zorgen om kinderen die langer dan drie maanden thuis zijn, omdat het voor hen steeds moeilijker wordt om terug te gaan naar school. Volgens Dekker moeten school, samenwerkingsverband en gemeente daarom snel handelen als een jongere thuis zit.

De rapportage van Dekker besteedt veel aandacht aan verschillen tussen gemeenten. Sommige gemeenten pakken het probleem van thuiszitters succesvol aan, terwijl andere achterblijven. Dekker wil gemeenten helpen, onder meer door kennisuitwisseling en samenwerking tussen regionale partners. Achterblijvende regio's kunnen zo leren van sterke regio's.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies