• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Deelnemers tevreden over Eigen Kracht

Deelnemers aan een Eigen-Krachtconferentie zijn over het algemeen tevreden over de conferentie en de resultaten. Dat blijkt uit onderzoek door de Hogeschool Windesheim.

Deelnemers gaven gemiddeld een 7,6 voor de conferentie en een 7,7 voor het plan van aanpak dat tijdens de conferentie is opgesteld. Vijf maanden later gaat het goed met de meeste personen met problemen voor wie een conferentie was georganiseerd. Ze hebben betere afspraken met hulpverlenende instanties en ze krijgen steun van hun netwerk. Het probleem dat aanleiding was voor de conferentie is opgelost of er zijn belangrijke stappen ondernomen om het op te lossen. De meest voorkomende aanleidingen voor een conferentie zijn pedagogische onmacht, probleemgedrag van een kind, relatieproblemen, overbelasting van ouders en financiële problemen.

Het onderzoek is gehouden onder deelnemers aan ruim 1300 Eigen Kracht-conferenties tussen augustus 2013 en juli 2015. Deelnemers zijn degenen met een probleem voor wie de conferentie is georganiseerd, personen uit hun netwerk en professionals. Ruim vierduizend deelnemers vulden direct na de conferentie een vragenlijst in. Vijfhonderd deelnemers namen vijf maanden later deel aan een telefonisch interview.

Bron: Eigen Kracht Centrale

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies