Nieuws uit het jeugdveld

Cliëntroutes jeugdhulp online

Professionals en cliënten die te maken krijgen met jeugdzorg, jeugd-ggz en zorg voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking kunnen op de site Clientroutesjeugdhulp zien waar zij met vragen over jeugdhulp terecht kunnen.

Clientroutesjeugdhulp.nl biedt een overzicht van de zorgroutes voor cliënten. Professionals kunnen samen met cliënten kijken naar de stappen die zij moeten zetten voor de juiste hulp. Daarnaast biedt de website informatie over privacy, kinderbeschermingsmaatregelen die de kinderrechter oplegt, en de taak en rol van wijkteams, gecertificeerde instelling, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Ook biedt de website tips om eigen regie te versterken.

De website is opgezet door de cliëntentafel jeugd van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC), samen met professionals en cliënten.

Bron: Clientroutesjeugdhulp.nl

Meer informatie

Aanbod NJi

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies