• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Cliëntgericht communiceren helpt jongere

Cliëntgerichte communicatie is essentieel voor kwalitatief goede jeugdhulp, concludeert Margot Jager op basis van onderzoek waarop zij 24 februari promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Communicatie die op de cliënt is afgestemd, leidt tot betere uitkomsten van psychosociale zorg voor jongeren. Cliënten hebben verschillende communicatiebehoeften. Jongeren wijken daarin af van hun ouders. Ouders hechten ook meer belang aan communicatie. Professionals kunnen hun communicatie beter afstemmen door rekening te houden met het opleidingsniveau van de ouders, specifieke problemen van jongeren, tevredenheid met eerdere zorg en verwachtingen over de komende hulpverlening. Doen ze dat niet, dan heeft dat een negatieve invloed op het resultaat van hulp. Bij jongeren die de communicatie anders ervaren dan zij wensen, nemen problemen minder af dan bij jongeren waar de communicatie wel aan hun verwachting voldoet.

Jager adviseert professionals veel aandacht te geven aan de communicatiebehoeften en -ervaringen van hun cliënten en hun communicatiestijl waar nodig aan te passen om de psychosociale zorg te verbeteren. Bekrachtig positief gedrag en gebruik specifieke communicatiestrategieën om te kunnen reageren op 'weet niet-antwoorden' van jongeren, adviseert zij.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies