Nieuws uit het jeugdveld

Campagne: Meld slachtoffers van loverboys

Een nieuwe campagne in opdracht van het ministerie van VenJ roept klanten, sekswerkers en zorgverleners op gedwongen prostitutie anoniem te melden. Het doel is meer zicht te krijgen op minderjarige slachtoffers.

De online campagne tegen loverboys en andere vormen van mensenhandel richt zich vooral op professionals die werken met jeugd of met verstandelijk beperkte mensen. De kans dat een slachtoffer zich zelf meldt is klein. Meldingen van getuigen zijn daarom onmisbaar. De campagne laat zien op welke signalen professionals kunnen letten, zoals een meisje dat vaker de spoedeisende hulp bezoekt in verband met zwangerschap, een SOA of verwondingen.

Een animatiefilm en een campagnepagina beschrijven signalen en voorbeelden speciaal bestemd voor beroepskrachten in de jeugdhulp. Ook staat de campagne stil bij dilemma's van hulpverleners bij het melden van misstanden, zoals de vertrouwensrelatie met een cliënt.

De campagne van Meld Misdaad Anoniem is gericht op het opsporen van slachtoffers en daders. Hulpverleners kunnen slachtoffers ook melden bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha), dat informatie verzamelt over aard en omvang van mensenhandel.

Bron: NL Confidential

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies