Nieuws uit het jeugdveld

Bussemaker wil meer aandacht voor loopbaan

Minister Jet Bussemaker van OCW gaat extra investeren in loopbaanoriëntatie en -begeleiding voor jongeren. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

De loopbaanbegeleiding die jongeren krijgen moet verbeteren. Met organisaties in het onderwijs, zoals sectorraden en beroepsverenigingen, wil Bussemaker onder meer competentieprofielen formuleren voor deskundige loopbaanbegeleiding. Loopbaanoriëntatie moet meer ruimte krijgen in het onderwijscurriculum. Zo moeten leerlingen in hun onderwijsdossier beschrijven wat ze op stages en bij beroepsgerichte keuzevakken hebben geleerd. Als blijkt dat scholen niet genoeg doen aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding, wil de minister eisen stellen via wet- en regelgeving. De Inspectie van het Onderwijs houdt vanaf augustus 2017 toezicht op loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo.

Verder wil Bussemaker een betere regionale samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo en tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Daarvoor is vanaf 2018 een bedrag beschikbaar dat oploopt tot 30 miljoen euro in 2025. Hoeveel geld al in 2018 beschikbaar is, meldt de minister niet in haar brief.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies