• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

De meeste asielzoekerskinderen gaan naar school

94 procent van de leerplichtige asielzoekerskinderen ging op 1 maart naar school, blijkt uit onderzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dit schreef staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs op 4 april in een brief aan de Tweede Kamer.

7.600 van de 8.100 leerplichtige asielzoekerskinderen in opvangcentra gingen op 1 maart naar school. Van de 500 niet-schoolgaande kinderen meldt het COA dat driekwart wellicht in de loop van maart alsnog naar school is gegaan. Ongeveer 100 jongeren gaan niet naar school. Volgens Dekker laat de inventarisatie van COA geen grote knelpunten zien in de toeleiding naar onderwijs.

In januari is in het voortgezet onderwijs een regeling ingevoerd die voorziet in een vast bedrag per nieuwkomer per kwartaal. Dekker introduceert deze regeling komend schooljaar ook voor het primair onderwijs. Hij komt niet met een voorstel om basisscholen die onderwijs voor vreemdelingen verzorgen ook voor het tweede jaar aanvullende financiering te geven. Daar had de Tweede Kamer om gevraagd in een motie.

Dekker stuurt de Kamer voor de zomer een voortgangsrapportage over het onderwijs aan asielzoekerskinderen.

Bron: Ministerie OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies