• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

'Betrek angstig jong kind zelf bij therapie'

Angststoornissen bij jonge kinderen verminderen door juist het kind zelf te betrekken bij de behandeling, aldus Cathy van der Sluis, die 12 oktober promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

Therapie die alleen gericht is op de ouders vermindert angsten bij jonge kinderen, maar ook cognitieve gedragstherapie voor de kinderen zelf helpt. Van der Sluis vindt het opmerkelijk dat bij de meeste behandelstudies gericht op het jonge kind alleen de ouders participeren, zonder het kind zelf bij de behandeling te betrekken. Uit haar onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie gericht op het jonge kind zelf effectief is en het opvoedgedrag beïnvloedt.

Van der Sluis deed onderzoek naar het vaststellen, behandelen en voortduren van angstsymptomen en -stoornissen bij kinderen van 4 tot 7 jaar en naar de rol van de ouders en van het kind. Ouders van angstige kinderen zijn in positieve en in negatieve zin meer betrokken bij hun kinderen. Ze bekrachtigen zowel angstig of vermijdend gedrag als dapper gedrag. Van der Sluis meldt dat er nauwelijks verschil is in de opvoeding van jongere en oudere kinderen. Wel zijn er verschillen tussen vaders en moeders. Vaders straffen vaker wanneer kinderen angstig gedrag vertonen.

Bron: Universiteit van Amsterdam

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies