Nieuws uit het jeugdveld

Betere nazorg nodig na residentiële jeugdhulp

Het lukt nog niet overal om jongeren goede nazorg te bieden na een verblijf in een residentiële instelling of een justitiële jeugdinrichting. Dat concluderen de samenwerkende jeugdinspecties na een verkenning in drie gemeenten.

De inspecties keken in Den Haag, Den Bosch en Smallingerland hoe daar de nazorg geregeld is. Ze zagen er goede voorbeelden, maar ook belemmeringen voor de jongeren. Zo maken de verschillende partijen die betrokken zijn bij een jongere na zijn vertrek uit een instelling vaak afzonderlijk een toekomstplan. De inspecties benadrukken het belang van samenhang en continuïteit in de zorg.

Vaak voelen verschillende professionals zich verantwoordelijk voor de regie in de hulp. Als de jongere zelf geen regie kan voeren, moet die duidelijk belegd zijn bij een professional of organisatie.

De inspecties signaleren verder dat er goede informatieoverdracht nodig is als een jongere verhuist naar een andere gemeente. Ook zijn er te weinig voorzieningen voor begeleid wonen.

Bron: Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies