Nieuws uit het jeugdveld

Beschermde opvang voor amv's voldoet niet

De kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) voldoet niet aan de eisen van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie. Dat staat in een brief die staatssecretaris Klaas Dijkhoff van VenJ op 7 maart aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Jade Zorggroep heeft drie beschermde locaties met totaal 66 plaatsen, waar gemiddeld 150 amv's per jaar verblijven. Als voogdij-organisatie Nidos vreest dat amv's slachtoffer worden van mensenhandel, plaatst zij hen in die beschermde opvang. Vorig jaar zijn 24 jongeren weggelopen uit de beschermde opvang, meldt Dijkhoff in zijn brief. Onduidelijk is waar zij zijn gebleven.

De opvang voldoet aan slechts zes van de achttien eisen van de inspecties. Zo hebben medewerkers onvoldoende zicht op de veiligheid van jongeren en beperken zij veiligheidsrisico's niet voldoende. Ook is de ondersteuning en begeleiding die de jongeren krijgen niet goed genoeg.

De inspecties willen dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), formeel opdrachtgever van de opvang, samen met de Jade Zorggroep binnen zes weken een verbeterplan opstelt.

Bron: Ministerie van VenJ; Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies