• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

BKK ontwikkelt curriculum voor kinderopvang

Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) gaat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een pedagogisch curriculum voor de kinderopvang ontwikkelen.

Het pedagogisch curriculum wordt onderdeel van het professioneel kwaliteitskader voor het jonge kind. Dit kader bestaat straks uit een visie, een curriculum, indicatoren en meetinstrumenten.

In maart en april heeft BKK dertig professionals geïnterviewd over de inhoud van een pedagogisch curriculum. Op basis daarvan gaat BKK een pedagogische standaard voor de opvang van kinderen tot 6 à 7 jaar. Het curriculum zal gaan over hoe een kind zich door spelend leren optimaal kan ontwikkelen, hoe beroepskrachten daarvoor de juiste omgeving kunnen creëren en hoe organisaties hen daarbij kunnen ondersteunen.

De komende periode gaat BKK verder met het uitwerken van de uitgangspunten voor het pedagogisch curriculum en het schrijven van de conceptteksten. Ook bij deze stappen betrekt BKK deskundigen, belanghebbenden en beroepskrachten.

Bron: BKK

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies