• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Almere streeft naar betere aanpak schoolverlater

De gemeente Almere streeft naar een nieuwe aanpak om jongeren tot 27 jaar zonder startkwalificatie daar alsnog aan te helpen of hen naar betaald werk te begeleiden. Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar wat daarvoor nodig is.

In de praktijk vallen jongeren die terug naar school worden gestuurd vaak weer uit. Daarom liet Almere uitzoeken wat er nodig is voor effectievere begeleiding. Belangrijk zijn daarbij één integrale intake en één vaste coachende begeleider, een beter toegankelijk aanbod op maat met ruimte voor de praktijk, het aanleren van basisvaardigheden en een betere samenwerking tussen partijen, zoals school en gemeente.

Veel jongeren zonder startkwalificatie kampen met problematische schulden en een gebrek aan basisvaardigheden om zelfstandig te functioneren, zoals op tijd komen, omgaan met gezag en huiswerk maken. Ook ontbreekt het hen vaak aan toekomstperspectief. Knelpunten bij de begeleiding zijn onvoldoende aansluiting van de hulpvraag op het aanbod en te weinig kijken naar structurele oplossingen.

De onderzoekers interviewden dertig professionals en hielden vier groepsgesprekken met in totaal 29 jongeren.

Bron: Sociaal Werk Nederland; Verwey-Jonker Instituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies