Nieuws uit het jeugdveld

Aanpak wachtlijsten jeugdhulp moet per regio

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders moeten regionaal met elkaar in gesprek over de aanpak van wachtlijsten en wachttijden. Dat is de kern van afspraken die de brancheorganisaties Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC hebben gemaakt met de VNG.

Gemeenten en aanbieders van jeugdhulp moeten goede afspraken maken over wachtlijsten, wachttijden en verantwoordelijkheden van iedereen in de keten. De regionale aanpak voor de 42 jeugdregio's biedt handvatten voor het gesprek tussen gemeenten en aanbieders als er wachtlijsten ontstaan. Daarbij nemen de gemeenten het initiatief.

Het is belangrijk om de hele keten van toegang, jeugdhulp en jeugdbescherming in beeld te brengen. Bijzondere aandachtspunten bij zo'n ketenanalyse zijn de veiligheid van kinderen en de afhandeling van crises.

Bron: Jeugdzorg Nederland

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies