Nieuws uit het jeugdveld

365 duizend kinderen kregen vorig jaar jeugdhulp

365 duizend kinderen en jongeren kregen in 2015 een vorm van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Jongens krijgen vaker jeugdhulp dan meisjes en er zijn grote verschillen per regio en leeftijd. Dat schrijft het CBS in het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor.

Vorig jaar waren er bijna 350 duizend kinderen tot 22 jaar die gebruik maakten van jeugdhulp, ruim 40 duizend kinderen tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel en ruim 11 duizend jongeren van 12 tot 22 jaar die een jeugdreclasseringsmaatregel kregen. Een jongere kan meerdere vormen van jeugdhulp ontvangen.

Ruim 3,5 keer zoveel jongens als meisjes kregen een jeugdreclasseringsmaatregel: 8,7 duizend jongens en 2,4 duizend meisjes. Het gaat vooral om jongens tussen 14 en 19 jaar. Bij zowel jongens als meisjes is duidelijk een piek waarneembaar rond het 17e levensjaar.

Het CBS stelt de jeugdmonitor samen in opdracht van het ministerie van VWS.

Bron: CBS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies