Nieuws uit het jeugdveld

'Zevenduizend banen extra in kinderopvang'

Het extra geld dat het kabinet beschikbaar wil stellen voor de kinderopvangtoeslag levert naar verwachting zevenduizend banen op. Dat heeft de Brancheorganisatie Kinderopvang laten berekenen.

Volgens de brancheorganisatie is de verhoging van de toeslag een goede impuls voor het herstel van de kinderopvangsector, die de afgelopen jaren flinke klappen heeft gekregen. Het extra geld komt bovenop de 60 miljoen euro die al was uitgetrokken voor voorschoolse voorzieningen.

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen BOinK is blij met het extra geld, maar waarschuwt dat de verhoging wel een blijvend karakter moet hebben. 'Ouders hebben geen baat bij een 'jojo-beleid'. Ze moeten er wel zeker van kunnen zijn dat ze hun kinderen voor de komende jaren onder deze voorwaarden weer naar de opvang kunnen brengen', aldus BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma.

Bron: ANP

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies