Nieuws uit het jeugdveld

Zes interventies beoordeeld als goed onderbouwd

De Erkenningscommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie heeft vijf interventies beoordeeld als goed onderbouwd. De Erkenningscommissie Justitiële interventies beoordeelde Multidimensionele Familietherapie (MDFT) als effectief volgens eerste aanwijzingen en Brain4Use als goed onderbouwd.

Het doel van HouVast is dat ouders met een lichte verstandelijke beperking in staat zijn hun kinderen veilig en 'goed genoeg' op te voeden.
Stoere Schildpadden is een groepsprogramma voor 4- tot 6-jarige kinderen van gescheiden ouders die leren omgaan met problemen en emoties rond de scheiding.
'Tijd voor Toontje' is voor kinderen tot 10 jaar en hun moeders die huiselijk geweld hebben meegemaakt.
'Coach je kind' vermindert opvoedingsonzekerheid en -onmacht bij Turkse en Marokkaanse ouders met een kind tot 23 jaar.
Ouderschap Na Scheiding is een vorm van omgangsbemiddeling voor gescheiden ouders van minderjarige kinderen die niet op eigen kracht met elkaar kunnen samenwerken bij de opvoeding.

Brains4Use is een gedragsinterventie voor jongeren die zijn opgenomen in een justitiële jeugdinrichting of in een niet gesloten residentiële setting en heeft als doel delict- en risicovol gedrag te verminderen door drugs- en alcoholgebruik terug te dringen.
Multidimensionele Familietherapie (MDFT) is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 19 jaar die gedragsproblemen of psychische stoornissen hebben, in combinatie met overmatig gebruik van drugs of alcohol, criminaliteit of spijbelen.

Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en als het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Een interventie is effectief volgens eerste aanwijzingen als uit onderzoek met zwakke of indicatieve bewijskracht blijkt dat er voldoende effect optreedt bij uitvoering van de interventie, ook al staat nog niet vast dat dit effect door de interventie wordt veroorzaakt. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies