Nieuws uit het jeugdveld

Zenuwstelsel ouder die mishandelt reageert anders

Het autonome zenuwstelsel van mishandelende ouders reageert niet sterk op een huilende baby. Dat blijkt uit onderzoek van Sophie Reijman, die 16 december promoveert aan de Universiteit Leiden.

Reijman mat onder meer de hartslag en de huidgeleiding van moeders die luisterden naar huilgeluiden van baby's. Ze vergeleek de resultaten van 42 moeders die in behandeling waren in de ggz voor onder meer verwaarlozing of mishandeling van hun kinderen met resultaten van 38 moeders die hun kinderen niet mishandelden. Het zenuwstelsel bleek zwakker te reageren bij de mishandelende moeders. Dat kan mogelijk een risicofactor voor kindermishandeling vormen en daarmee aanknopingspunten bieden om kindermishandeling terug te dringen.

Reijman pleit voor trainingen die een verstoorde fysiologische reactie kunnen herstellen, zoals biofeedback. Daarmee krijgen mensen inzicht in hun fysiologische functies en leren ze mogelijk controle uit te oefenen op de activiteit en reactiviteit van het autonome zenuwstelsel. Nader onderzoek kan uitwijzen of dergelijke trainingen helpen om kindermishandeling te verminderen.

Bron: Universiteit Leiden

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies