Nieuws uit het jeugdveld

Wet tegen huwelijksdwang gaat in op 5 december

De Wet tegengaan huwelijksdwang, die regelt dat Nederland buitenlandse huwelijken met minderjarigen niet langer erkent, gaat in op 5 december.

Meestal treden nieuwe wetten in werking op 1 januari of 1 juli. Het kabinet en het parlement hebben haast gemaakt met de invoering van deze wet, in verband met de mogelijke komst van kindbruiden uit Syrië. Zaterdag 5 december is de eerst mogelijke datum voor inwerkingtreding van de aangenomen wet, na de publicatie in de Staatscourant op 9 oktober.

Onder de nieuwe wet erkent Nederland geen huwelijken meer met partners jonger dan 18 jaar. Het Openbaar Ministerie krijgt de bevoegdheid om huwelijken te verhinderen als een aanstaande partner onder dwang staat. Verder kunnen huwelijkspartners en het Openbaar Ministerie de rechter verzoeken om een huwelijk nietig te verklaren als het onder dwang is afgesloten. De wet beperkt ook het sluiten van huwelijken tussen neef en nicht.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies