Nieuws uit het jeugdveld

Vijftien criteria voor nieuwe aanbieders jeugdhulp

De Inspectie Jeugdzorg zal nieuwe aanbieders van jeugdhulp in eerste instantie slechts toetsen op 15 van de 58 criteria voor verantwoorde hulp. Dat staat in het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp, dat de inspectie heeft gepubliceerd.

Nieuwe aanbieders van jeugdhulp krijgen een half jaar de tijd om hun hulpaanbod op orde te krijgen. Ze vallen onder het toezicht van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Jeugdgezondheidszorg. In eerste instantie zal de inspectie toetsen op een beperkte selectie uit het toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd. Nieuwe aanbieders moeten bijvoorbeeld voldoen aan de criteria 'Professionals hebben een actueel beeld van de veiligheid van kinderen' en 'De instelling zet professionals in die aantoonbaar zijn geschoold voor de functie die zij uitoefenen'. De inspectie zal de inspectieresultaten openbaar maken.

Zodra aanbieders voldoen aan de vijftien geselecteerde criteria worden ze niet meer beschouwd als 'nieuw' en vallen ze onder het gehele toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies