Nieuws uit het jeugdveld

Verwijsindex risicojongeren heeft beperkt meerwaarde

De Landelijke Verwijsindex risicojongeren (VIR) heeft vooral bovenregionaal een meerwaarde. Dat blijkt uit de evaluatie van de verwijsindex die onderzoeks- en adviesbureau DSP-groep uitvoerde voor het ministerie van VWS.

De Verwijsindex helpt vooral bovenregionaal bij vroegtijdige signalering en hulpafstemming. Het gaat dan om uitwisseling van informatie over ouders en kinderen die zorg ontlopen, over probleemgezinnen die regelmatig verhuizen en over jongeren die in een andere regio naar school gaan. Binnen de eigen regio volstaat de lokale verwijsindex en zijn de signalen vaak al bij de hulpverleners bekend. Er zijn grote regionale verschillen; de ene regio gebruikt de verwijsindex nauwelijks, in de andere regio zijn tienduizend meldingen per jaar gedaan. Van de geënquêteerden stelt 63 procent niets te merken van aansluiting bij de landelijke verwijsindex.

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS vindt het te vroeg om een definitief standpunt in te nemen over de verwijsindex. Dat schrijft hij in de aanbiedingsbrief waarmee het rapport 15 juni werd aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bron: DSP-groep

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies