Nieuws uit het jeugdveld

'Verdeel extra miljoenen voor peuters zorgvuldig'

De MOgroep en de Brancheorganisatie Kinderopvang vragen de Tweede Kamer om het toegezegde extra budget van 60 miljoen euro gericht in te zetten voor de opvang van peuters die niet vallen onder de toeslagregeling of de vve-regeling.

Met dit budget voor peuters wordt een start gemaakt met een dekkende financiering voor alle peuters, ongeacht de achtergrond van hen en hun ouders. Het gaat om ongeveer 15 procent van alle kinderen van 2 en 3 jaar, in totaal zo'n 38.000 peuters. Het kabinet wil namelijk dat alle peuters in Nederland de kans krijgen gebruik te maken van een goede voorziening.

In de brief aan de Kamer pleiten de organisaties ervoor om zorgvuldig te kijken hoe het extra budget over de gemeenten wordt verdeeld en het gericht in te zetten. Vooral kleinere gemeenten hebben namelijk moeite om voorzieningen in stand te houden.

Bron: Nationale Onderwijsgids; Kinderopvangtotaal

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies