Nieuws uit het jeugdveld

Van der Steur is tegen verplichte mediation

Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie wil mediation niet verplicht stellen voor scheidende ouders. Dat schrijft hij in zijn antwoord op Kamervragen over de toename van het aantal vechtscheidingen.

Verplichte mediation is niet effectief, stelt Van der Steur. Hij baseert zich op een literatuurstudie van het WODC naar verplichte ouderschapseducatie en mediation. Het WODC kon geen harde conclusies trekken, maar vond aanwijzingen dat mediation kan leiden tot minder conflicten tussen ouders, betere naleving van afspraken en minder vervolgprocedures. Er waren echter geen aanwijzingen dat daardoor het welzijn van het kind verbetert. Een internationale expertmeeting in mei bevestigde deze bevindingen, aldus Van der Steur.

De minister zal op zo kort mogelijke termijn wetsvoorstellen indienen om mediation te bevorderen en de kwaliteit van die mediation te bewaken. De wetsvoorstellen vervangen initiatiefvoorstellen die hij zelf als lid van de Tweede Kamer heeft ingediend.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies