Nieuws uit het jeugdveld

Van Rijn wil extra check in meldcode

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) bekijkt of hij de meldcode kindermishandeling minder vrijblijvend kan maken. Hij wil echter geen meldplicht invoeren, heeft hij op 16 november in de Tweede Kamer gezegd.

De meldcode schrijft voor dat beroepskrachten die werken met ouders of kinderen bij vermoedens van kindermishandeling kiezen tussen zelf hulp verlenen of een melding doen bij Veilig Thuis. Van Rijn denkt aan een extra check: als zij besluiten zelf hulp te verlenen, moet bekeken worden of er signalen zijn die toch aanleiding zijn voor een melding bij Veilig Thuis. Omdat vermoedens van kindermishandeling dan moeten worden vastgelegd, moet de vijfde, laatste stap van de meldcode worden aangevuld met een vorm van registratie. Van Rijn stuurt half december een voorstel naar de Tweede Kamer.

Van Rijn benadrukte dat het niet zijn bedoeling is om de meldcode te vervangen door een meldplicht, zoals de VVD en de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik willen. Wel moet de meldcode beter gaan werken. Dat vinden ook de Kinderombudsman en Augeo. In een brief aan de Tweede Kamer pleiten ze voor betere training van beroepskrachten en scherper toezicht van de jeugdinspecties.

Bron: ANP; Tweede Kamer; de Kinderombudsman

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies