Nieuws uit het jeugdveld

Toptalenten op school nog onvoldoende uitgedaagd

Scholen slagen er nog onvoldoende in om te voorkomen dat talentvolle leerlingen zich tijdens gewone lessen vervelen en onder hun niveau presteren. Dat schreef staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs op 9 april aan de Tweede Kamer.

Dekker wil dat leraren in hun lessen meer differentiëren en de stof afstemmen op verschillende niveaus. Ook wil hij met de VO-raad onderzoeken hoe de scholen meer maatwerk en zelfs maatwerkdiploma's kunnen bereiken. Bijzondere prestaties moeten ook gaan lonen, aldus Dekker. Meer aandacht voor professionalisering van leraren en ondersteuning van scholen staan voor 2015 op de agenda.

Dekker baseert zijn conclusie op de evaluatie van een jaar lang onderwijs volgens het Plan van Aanpak Toptalenten 2014 - 2018. De staatsecretaris constateert dat scholen wel voortgang boeken. Meer dan 50 procent van de basisscholen heeft toptalent opgenomen in de schoolvisie en nog 38 procent is daarmee bezig. Bij het vwo is dat al 77 procent.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies