Nieuws uit het jeugdveld

Toezicht Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant opgeheven

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie hebben het verscherpt toezicht op Bureau Jeugdzorg (BJZ) Noord-Brabant opgeheven per 15 december 2015.

BJZ Noord-Brabant werd op 29 januari 2015 onder verscherpt toezicht geplaatst omdat de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering niet op orde was. De inspecties oordelen dat de uitvoering inmiddels in voldoende mate is verbeterd, wat zichtbaar is in de praktijk en bovendien geborgd in de organisatie. Uit onderzoek van de inspecties blijkt dat BJZ Noord-Brabant de afgelopen maanden een grote inspanning heeft geleverd. Daardoor is de kwaliteit van de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering inmiddels voldoende.

De inspecties hebben verder vastgesteld dat nieuwe werkprocessen tot een verbeterde werkwijze en sturing hebben geleid. Op basis hiervan hebben de inspecties besloten het verscherpt toezicht op te heffen.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies