Nieuws uit het jeugdveld

Taskforce wil meldcode uitbreiden met meldplicht

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik pleit voor uitbreiding van de meldcode met een meldplicht als kindermishandeling niet kan worden uitgesloten. Kinderen die mishandeld worden komen nu vaak niet in beeld  bij Veilig Thuis, stelt de Taskforce.

De meldcode kindermishandeling biedt professionals met een vermoeden van kindermishandeling de keuze om zelf hulp te bieden, hulp te organiseren of het vermoeden te melden bij Veilig Thuis. De Taskforce wil professionals geen keuze meer laten. Dat vergroot volgens de Taskforce de kans op tijdig ingrijpen. Ook hoeven professionals zelf geen lastige afwegingen meer te maken om al dan niet te melden uit angst ouders vals te beschuldigen of het vertrouwen van het kind te verliezen. Verder wil de Taskforce gegevens laten registreren van kinderen over wie burgers adviesvragen stellen bij Veilig Thuis.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en de Landelijke Huisartsenvereniging zien niets in het voorstel van de Taskforce. Zij denken dat een meldplicht averechts zal werken.

Bron: Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik; Nationaal Rapporteur; KNMG; LHV

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies