Nieuws uit het jeugdveld

Taakspel voorkomt toename gedragsproblemen

De interventie Taakspel kan voorkomen dat emotionele en gedragsproblemen toenemen in een klas van het speciaal onderwijs cluster 4. Dat concludeert Linda Breeman in het proefschrift waarop zij 26 maart promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Taakspel is een spel waarbij leerlingen leren zich beter aan regels in de klas en op de speelplaats te houden. De interventie biedt mogelijkheden om de gedragsproblemen van kinderen positief te beïnvloeden. Een jaar lang Taakspel spelen had echter geen invloed op de sociale relaties van de kinderen.

Breeman volgde een schooljaar lang 414 kinderen binnen 51 klassen in 11 cluster-4-scholen. Kinderen in het cluster-4-onderwijs zijn zorgleerlingen met meestal een psychiatrische stoornis - vaak autisme of ADHD - en ernstige gedragsproblemen. De kinderen, hun klasgenoten en de leerkrachten vulden tijdens het schooljaar drie keer een vragenlijst in over het gedrag van kinderen en de sociale relaties in de klas.

Taakspel was in de databank Erkende Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut de eerste bewezen effectieve interventie.

Bron: Erasmus Universiteit; Yulius academie

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies