Nieuws uit het jeugdveld

Sociale veiligheid wettelijk verplicht op scholen

De Eerste Kamer is op 26 mei akkoord gegaan met de wet sociale veiligheid op scholen. Schoolbesturen zijn vanaf augustus 2015 wettelijk verplicht sociale veiligheid te regelen.

De wet bestaat uit een aantal aanpassingen van bestaande wetten en verplicht schoolbesturen onder meer tot veiligheidsbeleid, het aanstellen van aanspreekpunten voor bijvoorbeeld pesten, en het monitoren van veiligheid en welbevinden van leerlingen. De Onderwijsinspectie houdt hier vanaf augustus 2016 toezicht op.

Scholen zijn vrij om te bepalen hoe zij hun veiligheidsbeleid vorm geven. Ze moeten wel gestandaardiseerde instrumenten gebruiken. Ook komen er na de zomer speciale ambassadeurs om schoolbesturen op het gebied van sociale veiligheid te adviseren. Veel scholen hebben overigens al een veiligheidsbeleid en pakken pesten en discriminatie aan.

Bron: VO-raad

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies