Nieuws uit het jeugdveld

'Seksualiteit niet langer taboe in jeugdhulp'

Het taboe op het aan de orde stellen van seksualiteit in jeugdhulp en jeugdbescherming is sterk verminderd. Dat schrijft de Commissie-Rouvoet in haar op 17 juni verschenen eindrapport.

De Commissie-Rouvoet werd ingesteld nadat bleek dat de jeugdzorg kinderen en jongeren onvoldoende beschermde tegen seksueel misbruik. De commissie stelde maatregelen voor om misbruik in jeugdhulpinstellingen te voorkomen en een gezonde seksuele ontwikkeling te bevorderen. Die maatregelen zijn grotendeels doorgevoerd, constateert de commissie. Daardoor voelen medewerkers zich beter in staat om seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag aan de orde te stellen en op te treden tegen misbruik.

De commissie vraagt aandacht voor de samenwerking tussen de gespecialiseerde jeugdhulp en wijkteams. Als meerdere hulpverleners bij een gezin betrokken zijn, bestaat het risico dat zij problemen rond seksualiteit verschillend duiden of er ten onrechte op rekenen dat de ander de problemen aanpakt.

De Jongerentaskforce aanpak kindermishandeling stelt in een reactie op het rapport dat er volgens driekwart van de jongeren in jeugdhulpinstellingen nog te weinig over seksualiteit wordt gepraat.

Bron: Jeugdzorg Nederland; Augeo

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies