Nieuws uit het jeugdveld

STJ: Nog weinig zicht op veiligheid in wijkteams

Veel wijkteams maken nog geen systematische inschatting van veiligheidsrisico's in een gezin. Dat stellen de samenwerkende jeugdinspecties op basis van een verkennend onderzoek.

Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) onderzocht in twee gemeenten de toegang tot jeugdhulp en bracht werkbezoeken aan twintig gemeenten. Op vier terreinen ziet STJ ruimte voor verbetering: de mate waarin jongeren en gezinnen en wijkteams elkaar weten te vinden, het bewaken van veiligheid, de regierol, en de professionaliteit van het wijkteam.

Er zijn grote verschillen in de manier waarop de wijkteams omgaan met risico's. In sommige wijkteams worden alle casussen besproken; in andere teams beslissen beroepskrachten zelf welke casus ze bespreken, ontdekte STJ. Dat brengt het risico op blinde vlekken met zich mee.

Niet alle wijkteammedewerkers hebben voldoende kennis en ervaring om generalistisch te kunnen werken, sommige missen kennis over jeugd- en gezinsproblemen. Casussen worden eerder verdeeld op basis van werkgebied of caseload dan op basis van expertise. Specifieke deskundigheid ontbreekt vaak in wijkteams, waardoor het risico ontstaat dat medewerkers problemen niet herkennen en te laat gespecialiseerde hulp inschakelen.

Bron: Samenwerkend Toezicht Jeugd

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies