• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Reguliere opvoedsteun niet geschikt voor NICU-kind

Kortdurende reguliere opvoedingsondersteuning, zoals Triple P Basiszorg, is niet geschikt om emotionele en gedragsproblemen te verminderen bij kinderen die vlak na de geboorte op een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) werden opgenomen. Dat concludeert Renske Schappin uit onderzoek waarop zij op 12 maart promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Schappin deed onderzoek bij 67 peuters en kleuters van wie een deel prematuur geboren was en een deel bij de geboorte zuurstofgebrek had. 34 kinderen en hun ouders volgden Triple P Basiszorg; een controlegroep van 33 kinderen kwam op een wachtlijst. Na zes maanden werd geen specifiek effect van Triple P gevonden op het verminderen van emotionele en gedragsproblemen; in beide groepen waren de problemen afgenomen.

Bijna 20 procent van kinderen die tijd doorbrengen op een NICU ontwikkelt als peuter of kleuter emotionele of gedragsproblemen. Hun ouders worden meestal verwezen naar algemene opvoedingsondersteuningsprogramma's als Triple P Basiszorg, terwijl niet bekend is of ze voor die groep effectief zijn. Schappin adviseert om specifieke programma's voor opvoedingsondersteuning te ontwikkelen voor NICU-kinderen, waarin vooral aandacht wordt besteed aan stress van ouders en hun beeld van de kwetsbaarheid van hun kind.

Bron: Universiteit Utrecht

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies