Nieuws uit het jeugdveld

Ouderbijdrage voor de jeugdhulp verdwijnt

De ouderbijdrage voor jeugdhulp wordt 1 januari 2016 afgeschaft. Het kabinet heeft dat 13 november besloten op voorspraak van staatssecretaris Martin van Rijn van VWS.

Veel gemeenten weigerden al maanden de eigen bijdrage te innen; ze hadden moeite met de ingewikkelde procedure en ervaren de bijdrage als oneerlijk. De ouderbijdrage bestaat al jaren en is overgenomen in de Jeugdwet die sinds 2015 geldt. Daarin staat nu nog dat voor jeugdhulp een ouderbijdrage moet worden betaald wanneer een kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind voor een dagdeel buitenshuis verblijft. Het argument daarvoor is dat ouders kosten besparen.

Onderzoek wees uit dat die besparing in veel situaties niet opgaat. De Tweede Kamer heeft Van Rijn verzocht om in overleg met de VNG de regeling nader te bezien. Van Rijn heeft nu besloten de ouderbijdrage per 1 januari te schrappen. De Jeugdwet wordt daarop aangepast.

Bron: Ministerie van VWS; Binnenlands Bestuur

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies