Nieuws uit het jeugdveld

Ook taal- en interactiesubsidie voor vve

De subsidieregeling taal- en interactievaardigheden is in 2016 ook toegankelijk voor peuterspeelzalen en locaties voor voor- en vroegschoolse educatie. Dat heeft het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekendgemaakt in de Staatscourant.

De subsidieregeling van SZW loopt tot 2018; het ministerie maakt elk jaar bekend welke opvangvormen onder welke voorwaarden in aanmerking komen voor het scholingsgeld. Tot nu toe konden alleen kinderopvangorganisaties er gebruik van maken.

Voor 2016 is 3,4 miljoen euro beschikbaar aan scholingsgeld voor taal- en interactievaardigheden. Organisaties moeten de subsidie vóór 30 april aanvragen.

Bron: Staatscourant

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies