Nieuws uit het jeugdveld

Nieuwe richtlijn over inzet van pleegzorg

De nieuwe Richtlijn Pleegzorg adviseert pleegzorgbegeleiders, gedragswetenschappers en jeugdbeschermers over de inzet van pleegzorg. Daarbij is het uitgangspunt dat het kind terugkeert naar zijn eigen ouders als dat mogelijk is.

De richtlijn is bedoeld om te stimuleren dat beroepskrachten in de pleegzorg uniforme en effectieve begeleiding bieden aan pleegkinderen, ouders en pleegouders, zodat pleegkinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. In de richtlijn staat welke termijnen gelden voor het opstellen van plannen en het nemen van beslissingen. Daarbij zet de richtlijn op een rijtje met welke factoren professionals rekening kunnen houden. Extra aandacht is er voor de stabiliteit van de plaatsing en het voorkomen van een 'breakdown' - een voortijdig afgebroken pleegzorgplaatsing.

De drie beroepsverenigingen in de jeugdhulp hebben de richtlijn geautoriseerd: het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW). Inmiddels zijn er negen richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming gepubliceerd.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies