Nieuws uit het jeugdveld

Moeders begrijpen signalen kind beter dan vaders

Moeders corrigeren hun kind vaker bij ongehoorzaam gedrag dan vaders en reageren vaker adequaat op signalen van hun kind. Dat blijkt uit onderzoek waarop Liesbeth Hallers-Haalboom op 7 oktober promoveert aan de Universiteit Leiden.

Hallers onderzocht de verschillen in opvoeden tussen vaders en moeders. In het onderzoek grepen moeders vaker in dan vaders als het hun kind niet lukte om een aantal minuten van mooi speelgoed af te blijven. Ze deden dit door iets tegen het kind te zeggen of iets te doen, zoals het kind bij het speelgoed weghalen. Ook probeerden moeders vaker hun kind af te leiden met een spel of een lied. Verder blijken moeders signalen van hun kind beter te begrijpen en hier adequaat op te reageren. Zij respecteren de autonomie van hun kind in een spelsituatie beter dan vaders, die hun kind minder ruimte geven voor eigen initiatief.

De verschillen in opvoedstijl worden volgens Hallers vooral veroorzaakt door de taakverdeling tussen Nederlandse mannen en vrouwen. Omdat moeders meer zorgtaken op zich nemen in de opvoeding, hebben zij meer tijd om signalen te herkennen en moeten zij hun kind vaker corrigeren.

Bron: Universiteit Leiden

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies