Nieuws uit het jeugdveld

Migrantenkind heeft op school al vroeg problemen

Nederlandse kinderen met een niet-westerse achtergrond hebben op de basisschool al vroeg te kampen met ontwikkelingsproblemen. Dat concludeert Bouchra Ftitache in het proefschrift waarop zij 20 maart promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Ftitache deed onderzoek naar verklaringen voor etnische verschillen in gedragsontwikkeling bij leerlingen uit groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool. Volgens leerkrachten en medeleerlingen vertoonden deze migrantenkinderen meer agressief en anti-sociaal gedrag en werden ze meer gepest. Bij hyperactief gedrag of angst constateerde Ftitache geen verschillen tussen deze kinderen en kinderen van Nederlandse afkomst.

Ftitache constateert dat niet-westerse migrantenkinderen al grote ontwikkelingsproblemen hebben in de eerste fase van de basisschool en dat zij kwetsbaarder zijn voor de negatieve effecten van een lage sociale waardering door klasgenoten. Dat leidt tot agressiever gedrag. Deze kinderen kunnen gebaat zijn bij interventies gericht op het vergroten van de taalvaardigheid, de sociale vaardigheid en het reguleren van het eigen gedrag.

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies