Nieuws uit het jeugdveld

'Meer aandacht nodig voor emotionele mishandeling'

Preventieprogramma's en interventies tegen kindermishandeling moeten meer aandacht besteden aan emotionele mishandeling, omdat die vorm vaker voorkomt dan lichamelijke mishandeling en even schadelijk is. Dat stellen Amerikaanse onderzoekers in een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Psychiatry.

Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim tweeduizend kinderen van 5 tot 13 jaar die van 1986 tot 2012 deelnamen aan een zomerkamp voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Meer dan de helft van de kinderen was ooit mishandeld.

Vaak wordt aangenomen dat lichamelijke kindermishandeling en seksueel misbruik schadelijker zijn dan emotionele mishandeling en verwaarlozing, aldus de onderzoekers. In hun onderzoeksgroep vonden zij echter voor alle vier de vormen vergelijkbare effecten, variërend van angst en depressie tot normoverschrijdend gedrag en agressie. Er was geen verschil tussen kinderen van verschillende etnische groepen of tussen jongens en meisjes.

De onderzoekers zien weinig heil in specifieke programma's voor de behandeling van verschillende vormen van kindermishandeling of voor verschillende groepen. Effectieve behandelingen na mishandeling zijn waarschijnlijk voor elke vorm geschikt.

Bron: JAMA Psychiatry; Medisch Contact

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies