Nieuws uit het jeugdveld

Kwaliteit twee Veilig Thuis-organisaties onvoldoende

Veilig Thuis IJsselland en West-Brabant voldoen niet aan alle kwaliteitscriteria van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De twee Veilig Thuis-organisaties moeten de inspecties in januari informeren over verbetermaatregelen.

De kwaliteit van alle Veilig Thuis-organisaties wordt in 2015 en 2016 door de inspecties onderzocht. Het Toetsingskader Veilig Thuis beschrijft 24 punten waaraan de organisaties moeten voldoen. Veilig Thuis IJsselland voldoet aan achttien van de 24 punten; Veilig Thuis West-Brabant aan zeventien punten.

Beide Veilig Thuis-organisaties kregen behalve kritiek ook het stempel 'good practice' van de inspecties. Veilig Thuis IJsselland is een goed voorbeeld omdat de organisatie een interventieteam heeft dat dag en nacht inzetbaar is. Daarnaast heeft Veilig Thuis IJsselland voor iedere gemeente een of meer contactpersonen aangesteld en werken twee procesregisseurs samen met het lokale veld. Veilig Thuis West-Brabant is al ver in de ontwikkeling tot een integrale organisatie. Daarnaast zet de organisatie lokale ondersteuners in in gemeenten.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies