Nieuws uit het jeugdveld

Knelpunten zorg ernstig beperkte leerling aangepakt

Het wordt makkelijker om op scholen zorg en onderwijs te regelen voor leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen. Dat staat in een brief van de staatssecretarissen Sander Dekker van OCW en Martin van Rijn van VWS aan de Tweede Kamer.

Ouders en scholen hebben sinds 1 januari te maken met veranderde regelingen voor de zorg voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. Een deel van de zorg moet worden betaald uit het persoonsgebonden budget dat ouders beheren. Scholen en ouders worden het daarover soms moeilijk eens. Er komt een gesprekshandleiding en een 'rapid response team' om daarbij te helpen.

Scholen kunnen ook een beroep doen op het ondersteuningsbudget van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Omdat dat proces soms moeizaam verloopt, wordt een deel van het budget vanaf komend schooljaar weggehaald bij de samenwerkingsverbanden. Scholen kunnen dan via een andere route geld aanvragen.

Verder werken de PO-Raad en de VO-raad aan een landelijke aanvraagprocedure voor de toelaatbaarheidsverklaring, die nodig is voor toelating tot het speciaal onderwijs. Een landelijke procedure zorgt ervoor dat scholen minder verschillende formulieren hoeven in te vullen.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies