Nieuws uit het jeugdveld

'Kindpakket' verbetert ondersteuning van arm gezin

Gemeenten met een 'kindpakket' vinden dat speciale voorzieningen voor kinderen en jongeren uit arme gezinnen beter bij de doelgroep terechtkomen. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Een kindpakket is bedoeld om de participatie te bevorderen van kinderen uit arme gezinnen. In het onderzoek zijn 72 gemeenten geraadpleegd met een kindpakket of een andere bundeling van voorzieningen voor kinderen. De inhoud van het kindpakket verschilt per gemeente. Het bevat bijvoorbeeld kleding, speelgoed, tweedehands computers, een fietsregeling voor brugklassers, het lidmaatschap van een sportvereniging of korting op culturele activiteiten.

Bijna de helft van de gemeenten hanteert een inkomensgrens voor het pakket van ruim 110 procent van het sociaal minimum. Verschillende gemeenten kijken bovendien niet alleen naar het netto inkomen, maar houden ook rekening met eventuele schulden.

In driekwart van de gemeenten zijn organisaties als het Jeugsportfonds, voedselbanken en sociale wijkteams betrokken bij de totstandkoming van het kindpakket. Slechts 10 procent van de gemeenten betrekt kinderen bij de samenstelling van het pakket.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies