Nieuws uit het jeugdveld

Kamer stemt in met personenregister kinderopvang

Gegevens van alle medewerkers in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk worden opgenomen in een register, zodat vanaf 2016 een betere screening mogelijk is op strafbare feiten. Dat staat in een wetsvoorstel waarmee de Tweede Kamer op 8 september instemde.

Sinds de Amsterdamse zedenzaak worden medewerkers in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk continu gescreend. Daarvoor worden momenteel bestaande gegevensbestanden gebruikt, die vaak niet volledig en niet actueel zijn. Ook ontbreken daarin gegevens van stagiairs, vrijwilligers, uitzendkrachten en zelfstandigen, waardoor zij buiten de screening vallen. Invoering van het register maakt blijvende en volledige screening mogelijk van alle medewerkers die een VOG moeten hebben.

Continue screening houdt in dat dagelijks wordt gecontroleerd of medewerkers geen nieuwe strafrechtelijke feiten op hun naam hebben staan. Als een medewerker door een strafbaar feit een mogelijke bedreiging vormt voor de veiligheid van de kinderen, krijgt de werkgever een signaal. Van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 zijn 140 signalen verzonden. In bijna alle gevallen mochten medewerkers geen contact meer hebben met de kinderen.

Bron: Ministerie van SZW

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies