Nieuws uit het jeugdveld

Jongens agressiever als vader traditioneel opvoedt

Vaders met een rolbevestigende opvoedstijl hebben vaker zonen die agressief gedrag vertonen. Dat concludeert Joyce Endendijk in het proefschrift waarop zij op 21 april promoveert aan de Universiteit Leiden.

Zowel vaders als moeders hebben de neiging zonen strenger en meer fysiek aan te pakken dan dochters, door te commanderen, vast te pakken en te dreigen. Dat toonde Endendijk aan in haar overzichtsstudie. Vervolgens onderzocht ze met een observatiestudie welke rol de opvoedingsstijl speelt bij de manier waarop jongens en meisjes verschillend gedrag ontwikkelen.

Vier jaar lang kregen 390 gezinnen met twee kinderen jaarlijks bezoek. Vooral vaders met stereotiepe opvattingen over jongens en meisjes pakten hun zonen harder aan. Bij jongens leidde dat tot meer agressief gedrag dan bij meisjes, bleek na een jaar. Endendijk verklaart dit doordat ouders en vooral vaders onbewust de opvoeding van hun kinderen aanpassen aan de rol die ze later in de maatschappij gaan spelen.

Bron: Universiteit Leiden

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies