Nieuws uit het jeugdveld

Interetnische vriendschap in de klas is kwetsbaar

Interetnische vriendschappen binnen schoolklassen worden vaker verbroken dan vriendschappen tussen leden van dezelfde groep. Dat blijkt uit onderzoek waarop Sanne Smith op 19 juni promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Etnische grenzen in een schoolklas blijven bestaan ook nadat jongeren interetnische vriendschappen hebben gesloten, concludeert Smith. Dat komt doordat die vriendschappen sneller verbroken worden. Sociale steun kan interetnische vriendschappen echter versterken. Als interetnische vrienden meer gezamenlijke vrienden hebben, is de kans op beëindiging van een vriendschap kleiner. Dat is ook het geval als populaire klasgenoten een positieve houding hebben tegenover de etnische groep van de betreffende jongeren.

Ook ouders hebben invloed op vriendschappen. Hoe meer interetnische vriendschappen zij hebben en hoe minder zij hechten aan etnische tradities, hoe groter de kans dat hun kinderen vrienden uit andere etnische groepen hebben.

Voor haar onderzoek gebruikte Smith gegevens uit een langlopende studie onder ruim achttienduizend migrantenkinderen uit Duitsland, Engeland, Nederland en Zweden.

Bron: Universiteit Utrecht

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies